Είμαστε ΕΤΕΠ υπό διορισμό και θέλουμε να συνεισφέρουμε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από τη θέση μας.

Είμαστε μέλη ΕΤΕΠ (ΕΤΕΠ ή Ε.Τ.Ε.Π. ή ετεπ ή etep: Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό) των οποίων οι διαδικασίες εκλογής στα αντίστοιχα τριτοβάθμια ιδρύματα έχουν ολοκληρωθεί ακόμα και από το 2006 ή το 2008 (αλλά κυρίως το 2010) αλλά ακόμα δεν έχουμε διοριστεί.

Είμαστε εγκλωβισμένοι σε μια πρωτοφανή κατάσταση επαγγελματικής ανυπαρξίας και επιστημονικής στασιμότητας.

Εξαιτίας της απουσίας των ετεπ από τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πολυάριθμα εργαστήρια και κλινικές υπολειτουργούν καθώς και επιστημονικά αντικείμενα δε διδάσκονται πλέον οδηγώντας στην υποβάθμιση της ποιότητας των ανώτατων σπουδών. Εθνικά και διεθνή ερευνητικά κονδύλια κινδυνεύουν να χαθούν εξανεμίζοντας τις ευκαιρίες για την ανάπτυξη της χώρας.

Το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ) είναι ένας απαραίτητος κρίκος στην αλυσίδα του διδακτικού και ερευνητικού έργου.  Είναι παράλληλα:

  • Ειδικό: διότι είναι προσωπικό που διέπεται από ειδικό καθεστώς και υπάγεται σε συγκεκριμένη νομοθεσία.
  • Τεχνικό: διότι είναι προσωπικό εξειδικευμένο για συγκεκριμένη εργασία με χαρακτήρα τεχνικό και όχι διοικητικό (δηλαδή δεν επιτελούμε γενικά διοικητικών καθηκόντων).
  •  Εργαστηριακό: διότι είναι προσωπικό που εντάσσεται σε λειτουργικές μονάδες εφαρμοσμένου έργου, όπως Εργαστήρια – Κλινικές, μουσεία κλπ

ΟΙ ΕΤΕΠ αποτελούν λοιπόν επιστημονικό δυναμικό υψηλών προσόντων το οποίο εκλέγεται και εξελίσσεται με διαδικασίες αντίστοιχες με αυτές των μελών ΔΕΠ των Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων με δυνατότητα ανάθεσης αυτοδύναμου (και όχι απλώς επικουρικού) διδακτικού έργου.

Οι ΕΤΕΠ υπό διορισμό :

  • Διεκδικούμε την αναβάθμιση της ποιότητας των εργαστηριακών σπουδών και έρευνας στα Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
  • Ζητάμε τη λήξη της μακρόχρονης ομηρίας των ΕΤΕΠ και ΕΕΔΙΠ που εκλαμβάνουμε ως προσωπική και επαγγελματική απαξίωση με την άμεση τοποθέτηση τους στις θέσεις όπου εκλέχθηκαν ώστε να συνεισφέρουν στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

Είμαστε η βάση της εκπαιδευτικής & ερευνητικής διαδικασίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ !

 

 ΕΤΕΠ υπό διορισμό:  Το λογότυπο της πρωτοβουλίαςΠρωτοβουλία Εκλεγμένων Μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού Α.Ε.Ι. υπό αναμονή διορισμού

ΕΤΕΠ υπό διορισμό: το λογότυπο της πρωτοβουλίας

16+

Users who have LIKED this post:

  • avatar
  • avatar
  • avatar